Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 9 lipca, 2020 - 14:07
zaktualizowany: czwartek, 9 lipca, 2020 - 14:11
Ngo
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w latach 2020-2021 zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
  1. „Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto" - https://witkac.pl/#/Contest/View/13324
  2. „Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo" - https://witkac.pl/#/Contest/View/13325
  3. „Aktywna warszawska młodzież" - https://witkac.pl/#/Contest/View/13326
  4. „Pozarządownik szkolny 3.0" - https://witkac.pl/#/Contest/View/13327
Nabór ofert trwa do dnia 6 sierpnia 2020 roku do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ngo.um.warszawa.pl i www.witkac.pl. Oferty tradycyjnie należy złożyć w Generatorze WITKAC (www.witkac.pl).
Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2020 roku do godz. 16.00 w kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3, 00-056 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: kancelaria ogólna Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (liczy się data wpływu do kancelarii).
 
Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres ktylkowska@um.warszawa.pl.