Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

IX gala wręczenia Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 16 października, 2018 - 15:58
zaktualizowany: środa, 17 października, 2018 - 10:37
16 października 2018 r. kolejne szkoły odebrały Certyfikaty, potwierdzające osiągnięcie pożądanego standardu opieki nad uczniem uzdolnionym.

Do programu WARS i SAWA dołączyło 10 szkół, rozpoczynających realizację przyjętych szkolnych programów wspierania uzdolnionych oraz aktywność w warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. 
Zgodnie z procedurą przyznawania Certyfikatu WARS i SAWA, zaktualizowaną po wdrożeniu reformy oświatowej, szkoły po 4 latach od uzyskania Certyfikatu mogą ubiegać się o jego przedłużenie na czas nieokreślony, przedkładając odpowiedni wniosek, stanowiący wyciąg z przeprowadzonej wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Bezterminowy Certyfikat w bieżącym roku szkolnym został przyznany 19 szkołom.
W roku szkolnym 2018/2019 warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych tworzy 191 szkół.

Uroczystość uświetnił pokaz popularnonaukowy przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik  pn. „Ciśnienie”. Animatorzy przybliżyli uczestnikom zjawiska, które obserwujemy na co dzień, ale zazwyczaj nie zwracamy na nie uwagi. Dotyczą one ciśnienia atmosferycznego, czyli nacisku wywieranego przez powietrze na powierzchnię Ziemi. Pokaz w obrazowy, zaciekawiający i zabawny sposób wyjaśniał, dlaczego jesteśmy w stanie oddychać, dlaczego w górach łatwiej o zadyszkę i dlaczego alpiniści nie mogą odpocząć przy szklance mocnej herbaty, a także ile waży powietrze, które jest nad nami.

Galę poprowadził Pan Artur Wolski, nauczyciel i animator kultury oraz pomysłodawca i organizator wielu twórczych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.

Wszystkim wyróżnionym szkołom raz jeszcze GRATULUJĘ!

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: