Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

X edycja projektu WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 27 listopada, 2018 - 14:32
zaktualizowany: środa, 13 marca, 2019 - 11:32
Wars i Sawa
Do udziału zapraszamy wszystkie szkoły, które do tej pory nie uczestniczyły w projekcie, a są zainteresowane systemową opieką nad uczniami uzdolnionymi i dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Zwracam uwagę na fakt, że zgłoszenia te mogą przekazywać ponadto szkoły, które otrzymały Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w latach 2010-2016, ale nie złożyły tzw. „aneksu aktualizacyjnego” (zgodnie z Zasadami dostosowania warszawskiej sieci szkół do zmian wynikających z reformy oświaty), ponieważ warunki organizacyjne szkoły wynikające z reformy oświatowej wskazywały na wszczęcie on nowa procedury certyfikacyjnej i na dzień dzisiejszy nie znajdują się w rejestrze Certyfikatów.         

Terminy składania poszczególnych dokumentów w ramach X edycji projektu WARS i SAWA to:

  • do 14 grudnia 2018 r. – zgłoszenie udziału (wzór w załączniku nr 2),
  • do 29 marca 2019 r. – wniosek o przystąpienie szkoły do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (wzór w załączniku nr 3),
  • do 29 marca 2019 r. – szkolny program wspierania uzdolnionych (wskazówki dot. jego budowania w załączniku nr 4).

Dokumenty należy wypełnić w wersji elektronicznej (tj. w systemie ankietowym Biura Edukacji) oraz  dostarczyć podpisany wydruk do kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7).

Obowiązującą procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA określa zarządzenie nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2019 r.

W razie pytań do Państwa dyspozycji jest adres e-mail: warsisawa@edu.um.warszawa.pl

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: