Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w programie WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 14 lutego, 2019 - 14:25
zaktualizowany: czwartek, 14 lutego, 2019 - 14:28
zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy projektu WARS i SAWA) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w kursie doskonalącym - Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w programie WARS i SAWA.

28 godzinny kurs realizowany jest w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES, ul. Stara 4) w trakcie dwóch, dwudniowych spotkań:
- spotkanie I: 8-9 marca 2019 r.,
- spotkanie II: 5-6 kwietnia 2019 r.,
w godz. 14.00 – 18.30 (pierwszego i trzeciego dnia szkolenia), 9.00 – 15.00 (drugiego i czwartego dnia kursu doskonalącego).

Celem kursu jest poznanie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego i przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Laboratorium-Ewaluacji-Ewaluacja-w-Programie-WARS-i-SAWA-gr2
Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową.