Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Świętujemy 10-lecie realizacji projektów WARS i SAWA oraz Szkoły z pomysłem

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 25 września, 2019 - 10:56
zaktualizowany: poniedziałek, 30 września, 2019 - 13:12
WARS i SAWA oraz Szkoły z pomysłem
24 września br. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się Jubileuszowa Gala samorządowych projektów systemowych, mających na celu jakościowy rozwój szkół.

Galę otworzyła Pani Renata Kaznowska – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. W uroczystości wzięli udział także Pani Dorota Łoboda – przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie m.st. Warszawy, przedstawiciele instytucji koordynujących ww. projekty na czele z dyrekcją Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i WCIES,  przedstawiciele partnerów instytucjonalnych oraz ekspertów projektowych, a przede wszystkim dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół uczestniczących w projektach WARS i SAWA oraz Szkoła z pomysłem.

W pierwszej części gali, dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Pani Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Edukacji, Pani Jolanta Lipszyc liderka samorządowych działań w zakresie wsparcia uczniów zdolnych oraz Pani Olga Bończyk, która przyjęła zaproszenie jako gość specjalny - dyskutowały podczas panelu „WARS i SAWA w warszawskiej szkole z pomysłem” o największych wartościach obu projektów.

Podczas uroczystości kolejnym szkołom zostały przyznane Certyfikaty Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzające osiągnięcie pożądanego standardu opieki nad uczniem uzdolnionym oraz Honorowe Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”.

Do projektu WARS i SAWA dołączyło 8 kolejnych szkół (lista w zał. nr 1), a 9 (lista w zał. nr 2) po 4-letnim cyklu realizacji szkolnych programów wspierania uzdolnionych oraz systematycznie prowadzonej ewaluacji wewnętrznej odebrało Certyfikaty bezterminowe. Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” zostały przyznane 11 szkołom (lista w zał. nr 3).

W roku szkolnym 2019/2020 warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych tworzy 195 szkół (rejestr Certyfikatów dostępny tutaj)

Gali Jubileuszowej, którą poprowadzili Antonina Dębska oraz Artur Wolski, towarzyszyła interaktywna, przybliżająca jeden z siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju zawartych w dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, wpisujący się w założenia projektów WARS i SAWA oraz Szkoła z pomysłem.

Relację fotograficzną zapewnili uczniowie Zespół Szkół Fototechnicznych.

Wszystkim biorącym udział w projektach WARS i SAWA oraz Szkoła z pomysłem dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania: