Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zmiana terminów składania dokumentów przez szkoły, które wyraziły chęć przystąpienia do projektu WARS i SAWA, w ramach XI edycji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 17 marca, 2020 - 14:22
zaktualizowany: wtorek, 7 kwietnia, 2020 - 10:45

Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wnioski o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA oraz szkolne programy wspierania uzdolnionych w ramach XI edycji projektu WARS i SAWA – można składać do 17 kwietnia 2020 r., za pośrednictwem elektronicznego systemu ankietowego Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: https://ankietybe.um.warszawa.pl/

Do odwołania, prośba o wstrzymanie się z osobistym dostarczeniem wersji papierowych ww. dokumentów do Kancelarii Głównej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (składanie dokumentów wymagających podpisu możliwe jest ew. drogą pocztową).
Mając na celu możliwość zapewnienia ciągłości zadania w warunkach wyjątkowych, dopuszcza się także jako wystarczające na ten moment dołączenie w systemie ankietowym skanów wniosku oraz szkolnego programu wspierania uzdolnionych, podpisanych przez Wymaganych.

Ponadto informujemy, że zamiast konsultacji zbiorowych dotyczących tworzenia szkolnych programów wspierania uzdolnionych, zaplanowanych 24 marca br. w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli - WCIES,
w dniach 19-24 marca br. istnieje możliwość zdalnych konsultacji w sprawie:
z p. Agnieszką Dobrowolską (agnieszka.dobrowolska@wcies.edu.pl ) lub z p. Izabelą Witczak (izabela.witczak@wcies.edu.pl ; tel. służbowy: 723 245 227).

Źródło informacji: