Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 20 kwietnia, 2020 - 09:52
zaktualizowany: środa, 24 czerwca, 2020 - 10:43
Wars i Sawa
Wnioski można składać do 6 lipca br.

Z końcem roku szkolnego 2019/2020 dobiega końca czteroletni okres realizacji szkolnych programów wspierania uzdolnionych przez szkoły, którym Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA został przyznany jesienią 2016 r., w ramach VII edycji projektu.
Szczegółowa lista szkół, które w bieżącym roku szkolnym mogą ubiegać się o Certyfikat bezterminowy (tj. posiadają dziś status Certyfikatu  - ważny do 31 sierpnia 2020 r. lub ważność wygasła), dostępna jest w Rejestrze Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

Zgodnie z procedurą uzyskiwania Certyfikatu, szkoła zainteresowana dalszym udziałem w projekcie WARS i SAWA i przedłużeniem Certyfikatu na czas nieokreślony składa wniosek, stanowiący wyciąg z przeprowadzonej wewnętrznej ewaluacji, realizowanego w placówce, szkolnego programu wspierania uzdolnionych - spwu (szczegóły w  zarządzeniu nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2019 r.).

Oryginał wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (wzór w załączniku), tj. wypełniony i podpisany wydruk z systemu ankietowego Biura Edukacji wraz z pismem przewodnim adresowanym do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,  należy przekazać do kancelarii głównej Urzędu m.st. Warszawy (ul. Kredytowa 3) do poniedziałku, 6 lipca 2020 r.

Przedstawicieli zainteresowanych szkół zapraszamy do udziału w tematycznych warsztatach zdalnych (8 maja br.) i konsultacjach online (czerwiec br.), związanych z przygotowaniem dokumentacji niebędnej do przedłużenia certyfikacji. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Kontakt: warsisawa@edu.um.warszawa.pl

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: