Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Do 3 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji projektu WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 18 stycznia, 2021 - 09:51
zaktualizowany: poniedziałek, 18 stycznia, 2021 - 15:11
Do aplikacji zapraszamy kolejne publiczne i niepubliczne szkoły zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i przystąpieniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Wars i Sawa

Samorządowy projekt WARS i SAWA realizowany jest już od ponad dekady. W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych tworzy 190 szkół, które posiadają aktualny Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i realizują przyjęte szkolne programy wspierania uzdolnionych (rejestr przyznanych Certyfikatów). Szkoły z sieci mają możliwość wymiany doświadczeń m.in. podczas tematycznych warsztatów online organizowanych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz cyklicznych spotkań, np. Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY czy Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY.

Wszystkie kolejne publiczne i niepubliczne szkoły, zainteresowane systemową opieką nad uczennicą i uczniem uzdolnionym oraz dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, zapraszamy do składania zgłoszeń w ramach kolejnej – XII edycji projektu WARS i SAWA.

Terminy składania poszczególnych dokumentów do nowej edycji projektu WARS i SAWA to:

  • do 3 lutego 2021 r. – zgłoszenie udziału*,
  • do 16 kwietnia 2021 r. – wniosek o przystąpienie szkoły do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych,
  • do 16 kwietnia 2021 r. – szkolny program wspierania uzdolnionych
    (WAŻNE: w okresie luty – marzec 2021 r. dla przedstawicieli szkół zainteresowanych dołączeniem do projektu zaplanowano cykl szkoleń przygotowujących do opracowania szkolnych programów wspierania uzdolnionych, w ramach XII edycji projektu WARS i SAWA. Zapisy na stronie WCIES - tutaj).

*Przekazanie zgłoszenia stanowi pierwszy element procedury certyfikacyjnej, określonej zarządzeniem nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 lutego 2019 r.
Dokumenty należy wypełnić w systemie ankietowym Biura Edukacji
Zainteresowana szkoła niepubliczna wypełnia zgłoszenie po utworzeniu dla niej konta w systemie przez Biuro Edukacji i przyznaniu danych dostępowych (kontakt: ankiety@edu.um.warszawa.pl ).

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, prośba o wstrzymanie się z osobistym dostarczeniem wersji papierowej zgłoszenia do kancelarii właściwej dla Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest ew. drogą pocztową na adres korespondencyjny – ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.
Mając na celu możliwość zapewnienia ciągłości zadania w warunkach wyjątkowych, dopuszcza się jako wystarczające na ten moment dołączenie w systemie ankietowym Biura Edukacji skanu podpisanego zgłoszenia.

Kontakt: warsisawa@edu.um.warszawa.pl