Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kolejnych dziewięć szkół ubiega się o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 20 kwietnia, 2021 - 15:10
zaktualizowany: wtorek, 20 kwietnia, 2021 - 15:10

Lista szkół, które przedłożyły szkolne wspierania uzdolnionych w ramach XII edycji projektu WARS i SAWA, dostępna jest w plikach do pobrania.

Szkoły te otrzymają zaświadczenia, potwierdzające aplikację do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Potwierdzenie to traci ważność w chwili wystawienia pozytywnej lub negatywnej opinii w sprawie certyfikacji.
Ogłoszenie wyników planowane jest na początku nowego roku szkolnego 2021/2022. Do tego czasu szkoły mogą wykorzystywać je do celów promocyjnych.

Pliki do pobrania: