Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 26 października, 2017 - 16:09
zaktualizowany: wtorek, 7 listopada, 2017 - 10:34
Zapraszamy do zapoznania się z nową koncepcją rozwoju Programu WARS i SAWA

odpowiadając na oczekiwania dyrektorów i nauczycieli uczestniczących w Programie WARS i SAWA (wyniki ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń prowadzonych przez WCIES oraz badań przeprowadzonych przez pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej[1]), Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zainicjowało nowe działanie programowe, polegające na obejmowaniu warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych swoistym „patronatem” instytucji lub organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem koncepcji „patronatów” jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami, poprzez wykorzystanie ich potencjału dla rozwoju uczniów i ich nauczycieli.

Koncepcja programu WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych, dedykowanego szkołom uczestniczącym w Programie WARS i SAWA, umożliwia uzyskanie rocznego (w pilotażu II semestr r. szk. 2017/18) patronatu instytucji lub organizacji pozarządowej. Oferta patronacka stwarza możliwość zaangażowania w niestandardowe aktywności zarówno uczniów jaki i ich nauczycieli. Partnerzy są również gotowi, po ukończeniu rocznego cyklu szkolnego, do pracy z pojedynczymi uczniami, których zainteresowania i pasje związane są z profilem instytucji. Pilotaż SeNS finansowany jest z budżetu m.st. Warszawy.

Pierwsza, pilotażowa oferta patronatów dla szkół z sieci WiS przygotowana została przez trzy instytucje:  

obszar Społeczność

Centrum Edukacji Obywatelskiej

dla pasjonatów społecznych

dla 5 szkół
(SP, LO, T, ze szczególnym uwzględnieniem klas 2-3 oddziałów gimnazjalnych)

obszar Nauka

Centrum Nauki Kopernik

dla pasjonatów nauk przyrodniczych

dla 20 szkół
(klasy 4-7 SP oraz klasy 2-3 oddziałów gimnazjalnych)

obszar Sztuka

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

dla pasjonatów artystycznych

dla 15 szkół
(SP, LO, T, klasy 2-3 oddziałów gimnazjalnych)

 Warunki do spełnienia przez szkołę:

- przed uzyskaniem patronatu:

 1. bezterminowy Certyfikat WARS i SAWA, zaktualizowany aneksem (do 30 XI);
 2. przeprowadzenie w szkole analizy ofert patronackich pod kątem zainteresowań uczniów
  i dotychczasowych aktywności programowych (np. realizacja innych projektów finansowanych ze środków miasta i zewnętrznych);
 3. wspólny wybór oferty - jedna szkoła wybiera jedną ścieżkę;
 4. wypełnienie formularza zgłoszeniowego do określonej ścieżki programu SeNS;

- po uzyskaniu patronatu:

 1. wypełnienie deklaracji udziału w programie;
 2. upowszechnianie informacji o uzyskanym patronacie w środowisku lokalnym;
 3. aktywne uczestnictwo w realizacji oferty prowadzonej przez patrona;
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej udziału grup uczniowskich (karty wycieczki);

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi ścieżkami ofert patronackich (w załącznikach).

Formularz zgłoszenia do określonej ścieżki programu SeNS dostępny będzie na stronie internetowej Biura Edukacji od 6 XI, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • od 6 XI do 11 XII 2017 r.

Składanie przez szkoły do Biura Edukacji zgłoszeń do patronatów

do 18 XII 2017 r.

Wyniki rekrutacji, ogłoszone przez Biuro Edukacji

10 I 2018 r.

Spotkanie OPEN SPACE dla szkół zakwalifikowanych do patronatów

(część wspólna + praca w podgrupach/”ścieżkach”)

II – VI 2018 r.
(w zależności od ścieżki)

Realizacja pilotażu SeNS

13 VI 2018 r.

Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY w CNK
(w programie podsumowanie pilotażu patronatów)

 

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy[1] Łukasiewicz-Wieleba J., Baum A. (2015) Kompleksowe wspieranie uczniów uzdolnionych. Program WARS i SAWA. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: