Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Działamy z SeNSem

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 14 czerwca, 2018 - 15:51
zaktualizowany: poniedziałek, 18 czerwca, 2018 - 08:44
Hasło to przyświecało tegorocznej, VIII edycji „Letniego seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY”, które odbyło się 13 czerwca 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik.

Tematem przewodnim spotkania, podczas którego nastąpiło podsumowanie pilotażu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”  była współpraca szkół z instytucjami.

Seminarium otworzyli Anna Dziama – dyrektor edukacji Centrum Nauki Kopernik oraz Mirosław Sielatycki – zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, którzy podkreślali walor uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów z wykorzystaniem przestrzeni pozaszkolnej i zasobów instytucji zewnętrznych, szczególnie licznie działających w Warszawie.

Wykład inauguracyjny nt. „Inne przestrzenie edukacji – doświadczenia, emocje, wolność” wygłosiła dr Renata Pater z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji otwartej i równoległej w przestrzeniach instytucji kultury (muzeach, centrach nauki) i szkoły.

Alicja Pacewicz - wiceprezeska Centrum Edukacji Obywatelskiej, dodała, że w dobie zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej istotne znaczenie ma również twórcze zagospodarowanie przestrzeni szkolnej – nie tylko fizycznej wewnątrz i na zewnątrz szkolnych murów, ale i różnych podejść do nauczania, nowoczesnych metod pracy, budowania relacji w szkole i poza szkołą (np. współpracy ze społecznością lokalną), organizacji procesu nauczania z wykorzystaniem różnych narzędzi, także technologicznych.

W seminarium uczestniczyli nauczyciele z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, którym tematyka spotkania jest szczególnie bliska i wdrażana od lat w ramach realizowanych szkolnych programów wspierania uzdolnionych. Organizatorzy rozszerzyli formułę tegorocznego seminarium i do dyskusji zaprosili także przedstawicieli uczniów-sprawozdawców z pilotażu SeNS.

Uczestnicy w grupach warsztatowych, prowadzonych przez poszczególne instytucje patronackie, tj. Centrum Nauki Kopernik, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, czerpali inspiracje i dzielili się doświadczeniami nt.:
- sztuki wizualizacji;
- jak proste zadania z wykorzystaniem przedmiotów powszechnego użytku można zastosować do inicjowania namiastki pracy badawczej;
- jak ważne jest budowanie społeczności;
- jak szkoła może otworzyć się na potrzeby wszystkich grup, także tych z mniejszą siła przebicia;
- wpływu nauk przyrodniczych, matematyki i psychologii na wzornictwo.
Uczniowie mieli okazję integracji międzyszkolnej poprzez wspólną budowę fullerenu i pokaz naukowy „Powietrze więcej niż nic” oraz warsztat nt. „Współpraca ma SeNS”.

Ostatnia część seminarium poświęcona była dzieleniu się refleksjami z realizacji pilotażu „WARS i  SAWA bliżej Społeczność, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. Uczestnicy w grupach dyskusyjnych moderowanych przez:
- Katarzynę Czeczott-Łukasik i Mateusza Koniecznego z CEO;
- Monikę Jędrzejewską i Oskara Wojtynowskiego z CNK;
- Zofię Dubowską, Annę Zdzieborską oraz Karolinę Iwańczyk z Zachęty;
- Izabelę Witczak z WCIES i Agnieszkę Dobrowolską – doradcę metodycznego m.st. Warszawy w zakresie wspierania uczniów zdolnych
rozmawiali o przebiegu pilotażu SeNS - co najbardziej się podobało, jakie były trudności, jakie korzyści. Uczniowie i nauczyciele jednogłośnie uznali niniejsze przedsięwzięcie za wartościowe, pełne inspiracji i warte kontynuacji.

Podczas obrad rozwiązywaliśmy problemy przedstawiane przez młodzież. Wspólny dialog pozwolił znaleźć rozwiązanie najważniejszych spraw i przyczynił się do wzajemnego zrozumienia. Będziemy starali się kontynuować taka formę rozmowy społeczności szkolnej w nowym roku szkolnym, a to wszystko dzięki warsztatom Warsa i Sawy – czyli SeNSowi wspierania uzdolnionych” 

„Było bardzo ciekawie i twórczo, szkoda tylko, że to już koniec. Za możliwość uczestniczenia w programie…DZIĘKUJEMY”

„Oczywiście towarzyszył nam dobry humor i zabawa. Doświadczenie bezcenne!”

„To był wyjątkowo ciekawy dzień kontaktu ze sztuką w miejscu Sztuki”

Uczniowie byli zainteresowani projektem, w większości świetnie się bawili projektując, rysując, naklejając, puszczając wodze fantazji. Zdobyli cenne doświadczenia w pracy twórczej i w pracy  grupowej.  Byli zadowoleni ze zwiedzania wystawy i z udziału w zajęciach warsztatowych”

Dziękujemy za energetyzujące warsztaty. Zainspirowały nas i bierzemy się do pracy, by stworzyć ścieżki ciekawe dla naszych uczniów

„To była niezapomniana wycieczka

To tylko niektóre wrażenia uczestników, zapisane przez nich samych na padlecie dedykowanemu pilotażowi SeNS

Podsumowując seminarium Edyta Jaromin, koordynator programu WARS i SAWA w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, podziękowała partnerom instytucjonalnym oraz dyrektorom, nauczycielom, uczniom z warszawskiej sieci szkół wpierających uzdolnionych za zaangażowanie w SeNS wspierania uzdolnionych. Rok szkolny 2017/2018 obfitował w wiele zmian i aktualizacji również w programie WARS i SAWA, stąd tym bardziej cieszy fakt, że pilotaż patronatów instytucjonalnych nad warszawską siecią szkół wspierających uzdolnionych spotkał się z tak dużym uznaniem bezpośrednich odbiorców. Wyniki ewaluacji pilotażu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych” potwierdzają jednoznacznie, że była to bardzo pożyteczna i inspirująca z punktu widzenia zarówno dyrektora, nauczyciela jak i ucznia inicjatywa (pełne wyniki wraz z podsumowaniem poszczególnych ścieżek patronackich dostępne są w załącznikach).  
Pilotaż SeNS stanowił (obok np. spotkań tematycznych pn. „Mistrz i uczeń - Interdyscyplinarne warsztaty na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych UW (MISH), kolejną propozycję dla nauczycieli i uczniów w ramach programu WARS i SAWA, mającą na celu wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami.

Na zakończenie Bartłomiej Włodkowski – członek Prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przybliżył zebranym możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym np. projekty realizowane przez NGO w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez m.st. Warszawę.  

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom za ciekawą dyskusję!
i życzymy udanych wakacji :)

Zespół WARSA i SAWY

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: