Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

VII edycja projektu "WARS i SAWA grają w szachy"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 5 marca, 2020 - 14:26
zaktualizowany: piątek, 17 lipca, 2020 - 11:29
Zmiany związane z obecną sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Państwo,

wyniki ewaluacji, przeprowadzonej wśród dyrektorów stołecznych szkół podstawowych przez Biuro Edukacji w lutym 2020 roku - pokazały, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 zajęcia szachowe dla najmłodszych uczniów realizowane są w 128 stołecznych szkołach podstawowych, co stanowi ponad 60% wszystkich podstawówek, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Wśród ww. grupy szkół, 105 to szkoły z projektu „WARS i SAWA grają w szachy” – co oznacza, że ponad 75% szkół podstawowych objętych dotychczas warszawskim projektem szachowym kontynuuje obecnie naukę gry w szachy.
Co więcej, ok. 80% szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę zamierza organizować zajęcia szachowe w przyszłości. Wśród grupy szkół podstawowych zainteresowanych organizacją zajęć szachowych
w przyszłości i przeszkoleniem nauczycieli w zakresie ich prowadzenia znajduje się 31 podstawówek spoza miejskiego projektu szachowego. Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej Biura Edukacji (tutaj).

W związku z tym, odpowiadając na nieustające zainteresowanie warszawskich szkół edukacją szachową najmłodszych uczniów oraz mając na uwadze znaczący wpływ gry w szachy na rozwój funkcji poznawczych dzieci - uprzejmie informuję, że m.st. Warszawa w partnerstwie z Polskim Związkiem Szachowym podjęło decyzję o kontynuacji kolejnej, VII edycji projektu „WARS i SAWA grają w szachy”.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są szkoły podstawowe nieuczestniczące w ww. projekcie lub, z których nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe zmienili miejsce zatrudnienia.

UWAGA!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną:

     1) deklaracje dyrektorów szkół podstawowych, dotyczące przystąpienia do projektu „WARS i SAWA grają w szachy” w ramach VII edycji, przyjmowane są do 19 marca br. poprzez elektroniczny system ankietowy Biura Edukacji (dostęp: https://ankietybe.um.warszawa.pl/).
Oryginał dokumentu będzie można przekazać na pierwszym zjeździe 72-godzinnego kursu podstawowego dla nauczycieli z metodyki nauczania gry w szachy w ramach VII edycji projektu „WARS i SAWA grają w szachy”; 

   2) zaistniała konieczność zmiany na późniejszy terminu rozpoczęcia ww. projektowego kursu szachowego - szczegóły wkrótce;

Z uwagi na dynamiczną sytuację, bieżące komunikaty w sprawie publikowane są na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w zakładce projektowej (tutaj).

W sprawie udziału w projekcie „WARS i SAWA grają w szachy” można kontaktować się w Biurze Edukacji z p. Edytą Jaromin, e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl  

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: