Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lista szkół uczestniczących w projekcie „WARS i SAWA grają w szachy”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 8 kwietnia, 2020 - 13:44
zaktualizowany: piątek, 21 maja, 2021 - 12:09
logo projektu
W realizacji stołecznych działań z zakresu edukacji szachowej przyświeca nam myśl Paula Morphy'ego, dziewiętnastowiecznego genialnego szachisty amerykańskiego: „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni".

Miasto Stołeczne Warszawa od 2012 roku rozpoczęło systemowe wdrażanie nauki gry w szachy w stołecznych szkołach podstawowych. 

Stołeczny projekt „WARS i SAWA grają w szachy” realizowany jest we współpracy m.st. Warszawy i Polskiego Związku Szachowego. Jednocześnie stanowi on warszawską część ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Jego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Założenia programu opierają się na tezie, że gra w szachy rozwija zarówno uzdolnienia dzieci, jaki i jest elementem terapii dla uczniów z różnymi dysfunkcjami. Tym samym trafnie wpisały się w zalecenia Parlamentu Europejskiego, który w marcu 2012 r. zarekomendował krajom unijnym wdrażanie szachów do systemów oświaty – uzasadniając, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Jest to największe w kraju, systemowo prowadzone edukacyjne przedsięwzięcie szachowe, którym objęto dotychczas 149 stołecznych szkół podstawowych, tj. 70% wszystkich podstawówek, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa i ponad 600 warszawskich nauczycieli i nauczycielek. W projektowych zajęciach szachowych uczestniczy każdego roku coraz więcej najmłodszych uczniów i uczennic - w I semestrze ubiegłego roku szkolnego 2019/2020 to ponad 8,5 tys. dzieci,  tj. w przybliżeniu, co czwarty uczeń z klas I-III SP. W trudnym czasie pandemi (2020/2021) projektowymi zajęciami szachowymi zostało objętych ponad 6 tys. najmłodszych uczniów i uczennic z klas I-III.

Warszawa wspólnie z Polskim Związkiem Szachowym uruchomiła również w 12 szkołach i placówkach specjalnych (w tym szkołach przyszpitalnych) projekt „Rehabilitacja przez Szachy” - adresowany do osób z zaburzeniami ruchowymi i emocjonalnymi, długo przebywających w szpitalach i innych placówkach opieki medycznej. Nie istnieją żadne ograniczenia wiekowe. Szczególnym adresatem są dzieci w każdym wieku, u których terapia ma duże znaczenie dla ich dalszego rozwoju i funkcjonowania.

Do współpracy zaproszono także Akademię Leona Koźmińskiego, której pracownicy naukowi przeprowadzili ewaluację dydaktyczną efektów stołecznego pilotażu ogólnopolskiego projektu, zrealizowanego w latach 2013 - 2015. Wnioski z niniejszej ewaluacji pokazały, że rozwój poznawczy uczniów w „klasach szachowych” jest szybszy – uczniowie lepiej dodają, osiągnęli znacząco lepsze wyniki w odejmowaniu, zdecydowanie szybciej reagują na humor w zadaniu.

Lista stołecznych szkół podstawowych objętych dotychczas projektem znajduje się w plikach do pobrania.

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Lista szkół z projektu213.27 KB