Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Projekt „Co z tą energią?”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 3 lipca, 2017 - 08:35
zaktualizowany: poniedziałek, 3 lipca, 2017 - 08:35
został zrealizowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w roku szkolnym 2016/2017. Swym zasięgiem objął publiczne ursynowskie szkoły podstawowe i gimnazja.

Celem projektu było propagowanie wiedzy o energii, poznanie zasad jej racjonalnego gospodarowania, bezpiecznego użytkowania oraz podjęcie działań rozwijających umiejętności uczniów.  W projekcie zorganizowano zadania pogłębiające wiedzę uczniów o energii, tj.: wykonanie dwóch graffiti pt. Co z tą energią?  i Słońce pierwotnym źródłem energii na ścianach korytarza przed salą fizyczną, przeprowadzenie i opracowanie ankiety wśród uczniów i nauczycieli o oszczędzaniu energii w gospodarstwach domowych, wykonanie badań z wykorzystaniem zakupionej w ramach projektu kamery termowizyjnej i licznika Geigera (odczyt zużycia energii w szkole i obliczenie jej kosztów, pomiar promieniowania jonizującego na terenie boiska szkolnego oraz wykonanie przeglądów termograficznych wybranych miejsc w budynku szkolnym), przeprowadzenie wykładów  i warsztatów o energii,  zorganizowanie wycieczek tematycznych, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji multimedialnych, zorganizowanie konkursów, przygotowanie scenografii do przedstawienia oraz pokazu świateł LED.

Podczas podsumowania projektu zaprezentowano spektakl „Energia jądrowa” oraz wręczono nagrody.

Koordynatorki projektu: Magdalena Rozborska, Krystynę Brodzik

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i objęte patronatem honorowym przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów.