Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualności

16 lipca, 2013 - 12:53
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA dla szkół z I-szej edycji programu
Szanowni Państwo, Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA jest jakościowym znakiem pracy warszawskich szkół w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. W bieżącym roku kończy się trzyletni cykl systemowej pracy szkół, które otrzymały Certyfikat w I edycji programu. Jest to czas podsumowań, wyciągania wniosków z kilkuletniej pracy, czas, kiedy zastanawiają się Państwo, co dalej. Jest to więc właściwy moment na ocenę przydatności i skuteczności podjętych działań w odniesieniu do założonych celów.
16 lipca, 2013 - 12:52
Program WARS i SAWA na międzynarodowej mapie talentów
Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że program WARS i SAWA spełnił kryteria określone przez Europejskie Centrum Wspierania Talentów (European Talent Centre), dotyczące programów, których głównym celem jest identyfikacja i wspieranie zdolności uczniów oraz wdrażanie i upowszechnianie dobrych praktyk związanych z edukacją uczniów zdolnych.
16 lipca, 2013 - 12:09
Lista szkół aplikujących do IV edycji programu WARS i SAWA
W tym roku o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA ubiega się 41 szkół, w tym 21 szkół podstawowych, 11 gimnazjów i 9 szkół ponadgimnazjalnych.
16 lipca, 2013 - 11:36
Lista szkół, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w I, II i III edycji programu
Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych należą 142 warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły (lista szkół w załączniku). Ich nauczyciele wymieniają doświadczenia m.in. w ramach cyklicznych spotkań - „Kreatywne Biesiady u WARSA i SAWY”. Członkowie szkolnych zespołów uczestniczą w specjalnej ofercie zajęć i warsztatów prowadzonych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
30 listopada, 2012 - 08:05
Warszawski System Wspierania Uzdolnionych
Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie warszawskich szkół i ich Rodzice
30 listopada, 2012 - 08:05
Spotkanie "Program WARS i SAWA – etap wdrażania systemu czy taktycznej mobilizacji?"
1 lutego br. w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń odbyło się spotkanie poświęcone zewnętrznej i wewnętrznej ewaluacji programu WARS i SAWA.
30 listopada, 2012 - 08:05
Poradniki: Jak pracować z uczniem zdolnym…
30 listopada, 2012 - 08:05
Cykl rozmów „Zdolni do Spotkania”
Biuro Edukacji prowadzi cykl spotkań dla uczniów ze szkół, które przystąpiły do programu WARS i SAWA.

Strony