Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualności

31 sierpnia, 2017 - 13:52
program WARS i SAWA a reforma
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje nt. dostosowania założeń programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty zostaną opublikowane na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (www.edukacja.warszawa.pl zakładka: Projekty i inicjatywy – Program WARS i SAWA – Aktualności) we wrześniu 2017 r.
1 czerwca, 2017 - 11:49
Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY
serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej edycji „Letniego seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY”, które odbędzie się 7 czerwca (środa) br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, sala konferencyjna, wejście B).
16 maja, 2017 - 15:23
Kolejne spotkanie z cyklu "Mistrz i uczeń"
warsztaty interdyscyplinarne na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (MISH)
11 maja, 2017 - 08:38
Jak uczyć wiedzy o filmie?
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
10 maja, 2017 - 13:48
XXX spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Zapraszamy w szczególności przedstawicieli szkół podstawowych z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
28 kwietnia, 2017 - 08:38
Aktualizacja założeń Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych
w zakresie dostosowania ramowych założeń programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty
27 kwietnia, 2017 - 11:50
Elementy pedagogiki Marii Montessori w pracy z uczniem zdolnym
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, organizowane w ramach programu WARS i SAWA.
6 kwietnia, 2017 - 13:43
27 kwietnia – kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na XXIX spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”, będące forum wymiany doświadczeń warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
3 kwietnia, 2017 - 13:06
14 kolejnych publicznych i niepublicznych szkół aplikuje do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych
31 marca 2017 r. minął termin składania dokumentów do VIII edycji programu WARS i SAWA.
13 marca, 2017 - 08:15
Aplikacje do VIII edycji programu WARS i SAWA
Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem - do piątku 31 marca 2017 r. szkoły, które podtrzymują swoją deklarację z jesieni 2016 r. dotyczącą aplikacji do programu WARS i SAWA, składają:

Strony