Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie

opublikowany: wtorek, 12 lutego, 2019 - 14:59
zaktualizowany: poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 - 15:36
IV edycja Konkursu
Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie

Szanowni Państwo,
przed nami IV edycja Konkurs, którego celem jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych.

Zgodnie z nowymi zapisami „o nagrodę występuje dyrektor placówki, na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, samorządu uczniowskiego lub innych członków społeczności szkolnej”.

Do Konkursu mogą być zgłaszane obiekty oddane do użytkowania, zaliczające się do kategorii, w których przyznawane będą nagrody:

  1. Przedszkola,
  2. Szkoły podstawowe,
  3. Szkoły ponadpodstawowe.

Do Konkursu zgłaszać można zarówno cały obiekt, jak i jego część.

Obiekty można zgłaszać do 31 marca 2019 r.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Projekty i inicjatywy.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela również pani Bożena Głażewska pracownik Wydziału Edukacji Pozaszkolnej i Pozaformalnej w Biurze Edukacji: bglazewska@um.warszawa.pl; tel: 22 44 33 518.

Załączniki do pobrania:

  1. Regulamin_Konkursu.
  2. Formularz_zgłoszeniowy_zał._nr_1.
  3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych_zał._ nr_2.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: