Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przed nami kolejna – IX edycja „Szkoły z pomysłem”!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 5 kwietnia, 2017 - 11:20
zaktualizowany: środa, 5 kwietnia, 2017 - 11:44
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele !

Zapraszamy do realizacji ciekawych, innowacyjnych przedsięwzięć projektowych, którymi możecie się Państwo pochwalić i podzielić z szerszym odbiorcą, ubiegając się o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem".

Z przyczyn organizacyjnych zdecydowaliśmy, że w tym roku wnioski opisujące zrealizowane w ramach „Szkoły z pomysłem” projekty, będą zbierane przy pomocy systemu ankietowego. Wniosek, w formie ankiety, wypełniać należy na platformie ankietowej http://ankietyBE.um.warszawa.pl. Ankiety wypełniają wyłącznie placówki aplikujące o Wyróżnienie. Należy logować się na właściwą, wnioskującą jednostkę (dla szkół wchodzących w skład zespołu należy upewnić się, że w polu wyboru jednostki jest ta szkoła, która wnioskuje).

Dostęp do formularza ankietowego w wersji elektronicznej mają szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

Szkoły niepubliczne, które postanowiły wziąć udział w tegorocznej edycji „Szkoły z pomysłem”, wysyłają zgłoszenie tego faktu na adres: ankiety@edu.um.warszawa.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

·         nazwę jednostki składającej aplikację,

·         adres szkoły,

·         imię i nazwisko wypełniającego wniosek oraz jego adres mailowy.

Na podstawie zgłoszenia, szkoła niepubliczna otrzyma dostęp do systemu ankietowego, co umożliwi jej wypełnienie wniosku.

Pola we wniosku należy wypełniać zgodnie z charakterystyką danego projektu. Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione. Nie jest możliwe zapisanie ankiety, która nie ma wypełnionych pól obowiązkowych.

Wydrukowaną ankietę – formularz wniosku - podpisuje dyrektor szkoły i zgodnie
z Regulaminem Wyróżnienia, do 5 czerwca 2017 roku składa dokument oraz prezentację multimedialną (na płycie CD) dotyczącą realizacji działania w danej kategorii konkursowej.

Dokumenty należy złożyć do Burmistrza dzielnicy właściwej dla lokalizacji szkoły lub
w przypadku szkoły specjalnej, do Dyrektora Biura Edukacji.

Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogły ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

•           Szkoła z pomysłem na uczenie,

•           Szkoła z pomysłem na kulturę,

•           Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

•           Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,

•           Szkoła z pomysłem na…

Życzymy kolejnych nowatorskich pomysłów nagrodzonych Honorowym Wyróżnieniem Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” !

Przedstawicieli szkół zainteresowanych ubieganiem się o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem", zapraszamy do skorzystania ze wsparcia we WCIES,  dedykowanego Wyróżnieniu.

·         •          27 kwietnia br., w godz. 14.30 – 17.30 zapraszamy na spotkanie instruktażowo – konsultacyjne, którego celem jest przybliżenie założeń projektu; omówienie zasad przygotowania wniosku, by dokumenty szkół aplikując o Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” spełniały zarówno wymogi formalne jak i merytoryczne (zgłoszenia przyjmowane poprzez elektroniczny system rejestracji od 3 kwietnia br. pod linkiem https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Honorowe-Wyroznienie-Prezydenta-mst-W-wy-Szkola-z-pomyslem-zajecia-instruktazowo-konsultacyjne)

 

·         •           11 maja i 18 maja br. w godz. 16.00 – 18.30 zapraszamy na konsultacje zbiorowe, których celem jest analiza i praca wokół problemów powstałych w trakcie opracowywania projektu do programu "Szkoła z pomysłem" (zgłoszenia przyjmowane poprzez elektroniczny system rejestracji od 10 kwietnia br. pod linkami:https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Honorowe-Wyroznienie-Prezydenta-mst-W-wy-Szkola-z-pomyslem-konsultacje-zbiorowe-1 (konsultacje w dn.11.05.2017)

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Honorowe-Wyroznienie-Prezydenta-mst-W-wy-Szkola-z-pomyslem-konsultacje-zbiorowe-2 (konsultacje w dn.18.05.2017)

 

Autor treści: 

Pliki do pobrania: