Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Szkoła z pomysłem” Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 23 maja, 2019 - 09:51
zaktualizowany: piątek, 24 maja, 2019 - 08:55
Szkoła z pomysłem
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, przed nami kolejna jubileuszowa – X edycja „Szkoły z pomysłem”!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania „Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” (załącznik do zarządzenia nr 1600/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 2 października 2017 r.), szkoły ubiegające się o przyznanie Wyróżnienia składają: wniosek w miejskim systemie ankietowym on-line (załącznik nr 1 do Regulamin),  prezentację multimedialną (płyta CD) dotyczącą realizacji działania w kategorii konkursowej wymienionej w Rozdziale II ust. 15. Bardzo prosimy, aby wraz z płytą CD złożyli Państwo w wersji papierowej Kartę projektu (załącznik do niniejszej informacji) zawierającą krótki, syntetyczny opis podejmowanego działania z harmonogramem, pieczęciami szkoły, podpisami dyrektora i autorów/wykonawców projektu. Mimo, iż nie jest to dokument wynikający z zapisów regulaminu, to jednak bardzo pomoże w pracach Zespołu ekspertów ds. Wyróżnienia.

Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogły ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

•          Szkoła z pomysłem na uczenie,

•          Szkoła z pomysłem na kulturę,

•          Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

•          Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,

•          Szkoła z pomysłem na…

Do 5 czerwca 2019 roku (środa) wniosek należy przesłać za pomocą miejskiego systemu ankietowego on-line oraz dostarczyć do Burmistrza dzielnicy właściwej dla lokalizacji szkoły lub w przypadku szkoły niepublicznej albo szkoły specjalnej, do Dyrektora Biura Edukacji. Szkoły niepubliczne składają wniosek on-line po utworzeniu konta przez Biuro Edukacji, przyznaniu danych dostępowych - loginu i hasła.

Jak co roku spodziewamy się, że pochwalą się Państwo najciekawszymi projektami realizowanymi w szkole. Dzięki Wyróżnieniu „Szkoła z pomysłem” staną się one inspiracją dla innych.

Tuż przez złożeniem wniosku można skorzystać z konsultacji zbiorowych, które jak co roku, odbędą się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara  4).
Spotkania zaplanowano na 16 i 23 maja 2019 roku, w godzinach 15.00 – 18.00.

Wsparcie konsultacyjne możliwe również w trakcie dyżuru doradcy metodycznego m.st. Warszawy w zakresie wspierania ucznia zdolnego, p. Agnieszki Dobrowolskiej (każdy wtorek maja 2019 roku, we WCIES, w godz. 17.00 – 18.00)

Pliki do pobrania: