Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 4 lutego, 2020 - 09:55
zaktualizowany: środa, 6 maja, 2020 - 08:54
Logo „Szkoła z pomysłem”
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, przed nami kolejna– XI już edycja „Szkoły z pomysłem”!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania „Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” (załącznik do zarządzenia nr 1600/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 2 października 2017 r.), szkoły ubiegające się o przyznanie Wyróżnienia składają: wniosek w miejskim systemie ankietowym on-line (załącznik nr 1 do Regulaminu),  prezentację multimedialną (płyta CD) dotyczącą realizacji działania w kategorii konkursowej wymienionej w Rozdziale II ust. 15. Bardzo prosimy, aby wraz z płytą CD złożyli Państwo w wersji papierowej Kartę projektu (załącznik do niniejszej informacji) zawierającą krótki, syntetyczny opis podejmowanego działania z harmonogramem, pieczęciami szkoły, podpisami dyrektora i autorów/wykonawców projektu. Mimo, iż nie jest to dokument wynikający z zapisów regulaminu, to bardzo pomoże w pracach Zespołu ekspertów ds. Wyróżnienia.

Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogły ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

•          Szkoła z pomysłem na uczenie,

•          Szkoła z pomysłem na kulturę,

•          Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

•          Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,

•          Szkoła z pomysłem na…

Do 5 czerwca 2020 roku (piątek) wniosek należy przesłać za pomocą miejskiego systemu ankietowego on-line oraz dostarczyć do Burmistrza dzielnicy właściwej dla lokalizacji szkoły lub w przypadku szkoły niepublicznej albo szkoły specjalnej, do Dyrektora Biura Edukacji. Szkoły niepubliczne składają wniosek on-line po utworzeniu konta przez Biuro Edukacji, przyznaniu danych dostępowych - loginu i hasła.  Wnioski w wersji papierowej należy przekazać do 5 czerwca 2020 roku.

Burmistrz danej dzielnicy w terminie do 12 czerwca 2020 roku (piątek) weryfikuje wnioski w systemie ankietowym i przekazuje je w wersji papierowej do kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy (ul. Kredytowa 3)

Jak co roku spodziewamy się, że pochwalą się Państwo najciekawszymi projektami realizowanymi w szkole. Dzięki Wyróżnieniu „Szkoła z pomysłem” staną się one inspiracją dla innych.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji zw. z przygotowywaniem dokumentacji wymaganej w ramach ubiegania się o Honorowe Wyróżnienie – Szkoła z pomysłem.

Ze wsparcia można skorzystać w drugiej połowie maja br.
Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu e-mailowego/telefonicznego, w dniach od 15 do 30 maja br., z Izabelą  Witczak (izabela.witczak@wcies.edu.pl; tel. 723 245 223)

W dniu 21 maja br., w godz. 16.00 – 18.00, możliwy jest również kontakt na MSTems, gdzie spróbujemy odpowiedzieć na pytania/wątpliwości dotyczące przygotowywanej przez placówki dokumentacji.

Osoby, które zapiszą się na konsultacje w systemie rejestracji na szkolenia, otrzymają link do spotkania on-line.

 Link do zapisów na spotkanie on-line (konsultacje) będzie  dostępny dopiero od 11 maja br. - wtedy ruszą zapisy.

 

Pliki do pobrania: