Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

25 lat doświadczeń warszawskiej edukacji w wolnej Polsce: część druga i trzecia

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 17 marca, 2016 - 11:19
zaktualizowany: czwartek, 17 marca, 2016 - 12:13
25 lat doświadczeń warszawskiej edukacji w wolnej Polsce: część druga i trzecia
Publikacja, którą Państwu prezentujemy to druga i trzecia część opracowania opinii i refleksji z wielu rozmów, seminariów i wywiadów dotyczących ostatniego ćwierćwiecza warszawskiej edukacji

Warszawskie środowisko oświatowe miało znaczą­cy udział w reformowaniu edukacji i wprowadzaniu zmian, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Jednym z celów publikacji jest również zachowanie pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach – tym bardziej, że część doświadczeń minionego 25-lecia przypada na czasy bez powszechnego Internetu i do niektórych źródeł dociera się z trudnością.

W pierwszym tomie publikacji podsumowującej doświadczenia 25 lat warszawskiej edukacji w wolnej Polsce autorzy odpowiadali na pytanie Skąd przyszliśmy? 

Publikacja, którą Państwu teraz prezentujemy to druga i trzecia część opracowania opinii i refleksji z wielu rozmów, seminariów i wywiadów dotyczących ostatniego ćwierćwiecza warszawskiej edukacji.

W drugiej części – Gdzie jesteśmy?, zebrano analizy i refleksje uczestników seminariów tematycznych, dotyczących wyróżnionych obszarów i zachodzących w ich obrębie procesów w ciągu minionego ćwierćwiecza w oświacie. Zamieszczono w niej również bibliografię sumującą najistotniejsze publikacje omawianego czasu, teksty czytane przez wszystkich, które miały wpływ na kształtowanie naszej wiedzy nauczycielskiej, postawy i działania.

W ostatnim tomie tryptyku autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie Dokąd zmierzamy? W tej części przedstawimy rekomendacje sformułowane przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czego nas minione ćwierćwiecze nauczyło? W warunkach demokracji i swobody dialogu oceny zmian edukacyjnych są różne. Intencją naszą było, aby ten zapis krytycznej refleksji sporządzony był, na ile to możliwe, ponad podziałami politycznymi. Edukacja jest wspólnym dobrem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy chcieli brać udział w spotkaniach i wzbogacili tę trzyczęściową publikację swoimi doświadczeniami, refleksjami, i propozycjami na przyszłość. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie tu własny wątek i impuls do dalszych dyskusji i refleksji. To nasza wspólna wiedza, której uświadomienie sobie, analiza i wyciągnięcie z niej wniosków jest drogą do rozwoju każdej osoby związanej z oświatą, a także rozwoju szkoły i systemu edukacji.

Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Biura Edukacji i WCIES, redaktorami całego warszawskiego tryptyku edukacyjnego są Anna Rękawek i Janusz Kostynowicz.


Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

 

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: