Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XII edycja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE)

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 lipca, 2016 - 15:34
zaktualizowany: wtorek, 15 listopada, 2016 - 10:21
Rozpoczyna się edycja programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” na rok 2017. Przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zgodnie z wykazem zadań priorytetowych określonych w „Regulaminie przyznawania dofinansowania projektów realizowanych w ramach WIE”.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

 1. inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań i talentów,
 2. działań związanych z kultywowaniem tradycji narodowych, lokalnych, europejskich,
 3. projektów związanych z kształtowaniem postaw: otwartości, dialogu, przeciwdziałaniem mowie nienawiści, 
 4. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, w tym związane z rozwojem czytelnictwa,
 5. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 6. edukacji medialnej i wykorzystania technologii informatyczno – komunikacyjnej w nauczaniu,
 7. działań edukacyjno-kulturalnych związanych z Rokiem Wisły 2017,
 8.  systemowych działań szkoły w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Podobnie, jak w ubiegłym roku Wniosek, w formie ankiety, wypełnia się na platformie ankietowej http://ankietyBE.um.warszawa.pl. Każda placówka musi wypełnić ankietę. Jeżeli placówka nie aplikuje do WIE powinna użyć przycisku „Placówka nie aplikuje o dofinansowanie projektu w ramach WIE”.

Dostęp do formularza ankietowego w wersji elektronicznej mają szkoły i przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę. Każda szkoła ma możliwość składania dowolnej liczby wniosków. Z przyczyn technicznych, proszę unikać równoczesnej pracy więcej niż jednej osoby w szkole nad wypełnianiem wniosku.

Pola we wniosku należy wypełniać zgodnie z charakterystyką danego projektu. Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione. Nie można zapisać ankiety, która nie ma wypełnionych pól obowiązkowych. Dzięki aktualizacji systemu ankietowego dokumenty są zapisywane na bieżąco.

W polu Plan wydatków należy załączyć plik w formacie PDF zawierający skan planu wydatków podpisanego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez dyrektora DBFO/MBFO.

 

Jest to jedyny dokument, którego oryginał wysyłają Państwo (w wersji papierowej) w wyznaczonym terminie do Biura Edukacji, za pośrednictwem dzielnicy (Burmistrz dzielnicy przekazuje do Biura Edukacji zestawienie zbiorcze – listę zaakceptowanych wniosków wraz z oryginałami planów wydatków).

 

Po wypełnieniu ankiety należy użyć przycisku „ZAPISZ”. Dokument będzie widoczny przez pracowników wydziału oświaty w dzielnicy, którzy będą mogli
do przeanalizować i zatwierdzić. Nawet ankietę wysłaną lub zatwierdzoną można edytować, ale zyskuje ona z powrotem status roboczy i należy ją powtórnie wysłać, a WOW musi ją ponownie zatwierdzić.

Ważne! WOW zatwierdza osobno każdy wniosek w zakładce ZATWIERDZANIE. Kolory oznaczają statusy wniosku:

- niebieski – oczekuje na zatwierdzenie

- zielony – zatwierdzony

- czerwony – szkoła edytuje wniosek – takiego wniosku NIE MOŻNA zatwierdzić. Szkoła musi albo zapisać wniosek ponownie, albo użyć przycisku Usuń zmiany.

Wnioski, które zostały zatwierdzone, a szkoła weszła ponownie w tryb edycji tracą status Zatwierdzony. Jeśli po wyjściu z trybu Edycji nastąpiły jakieś zmiany we wniosku należy go ponownie zatwierdzić (wniosek będzie miał kolor niebieski). Jeśli po zakończeniu edycji wniosek nie ulegnie zmianie (np. został wyedytowany inny wniosek tej szkoły) to wnioskowi zostaje przywrócony poprzedni status (kolor zielony).

 

Komisja powołana przez dyrektora Biura Edukacji będzie udzielać rekomendacji jedynie wnioskom zaakceptowanym w systemie ankietowym i ujętym w zestawieniu zbiorczym przez dzielnicę, które wpłynęło wraz z oryginałami planów wydatków do Biura Edukacji w wyznaczonym terminie.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy wypełnić i zaakceptować w systemie ankietowym w terminie do 30 listopada 2016 r. (środa). Jest to także termin składania zestawienia zbiorczego przez dzielnicę wraz oryginałami planów wydatków. Z uwagi na wymóg akceptacji wniosku przez dzielnicę, wydział oświaty może zaproponować wcześniejszy termin wypełniania ankiety w swojej dzielnicy.

Źródło informacji: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Założenia projektu56.5 KB
Microsoft Office document icon Regulamin1.97 MB
Office spreadsheet icon Plan wydatków40 KB
Microsoft Office document icon Sprawozdanie37.5 KB
Office spreadsheet icon Rozliczenie32.5 KB