Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozpoczyna się XIV edycja programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” na rok 2019

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 10 września, 2018 - 14:42
zaktualizowany: czwartek, 15 listopada, 2018 - 10:50
Przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zgodnie z wykazem zadań priorytetowych określonych w „Regulaminie przyznawania dofinansowania projektów realizowanych w ramach WIE”.

Jak co roku, konsultacje dotyczące projektu odbędą się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4. Terminy zajęć : 16, 19, 24, 25  października br., w godz. 9.00-14.00

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:


1. inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych i talentów,
2. samorządności szkolnej i aktywności lokalnej,
3. działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły,
4. projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, poszanowaniu odmienności, 
5. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
6. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
7. edukacji medialnej i wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnej w nauczaniu,
8. działań edukacyjno-kulturalnych związanych z rocznicami, w tym zwłaszcza z 80. Rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 15 rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Podobnie, jak w ubiegłym roku Wniosek, w formie ankiety, wypełnia się na platformie ankietowej http://ankietyBE.um.warszawa.pl.


Każda placówka musi wypełnić ankietę. Jeżeli placówka nie aplikuje do WIE powinna użyć przycisku „Placówka nie aplikuje o dofinansowanie projektu w ramach WIE”.


Dostęp do formularza ankietowego w wersji elektronicznej mają szkoły i przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę. Każda szkoła ma możliwość składania dowolnej liczby wniosków. Z przyczyn technicznych, proszę unikać równoczesnej pracy więcej niż jednej osoby w szkole nad wypełnianiem wniosku.

Pola we wniosku należy wypełniać zgodnie z charakterystyką danego projektu. Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione. Nie można zapisać ankiety, która nie ma wypełnionych pól obowiązkowych. Dzięki aktualizacji systemu ankietowego dokumenty są zapisywane na bieżąco.

!!!W tym roku Plan wydatków został włączony do ankiety.


Poszczególne pozycje Planu wydatków należy wypełniać, tak jak poprzednio, zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową. Jeśli wierszy na poszczególne paragrafy jest zbyt mało, proszę zagregować wydatki do zaprojektowanej liczby wierszy. W przypadku bardziej złożonych pozycji proszę posiłkować się polem „opis”, w którym można szczegółowo opisać składowe danej pozycji.


System nie pozwoli na zapis wniosku, w którym planowane kwoty wydatków przekraczają zapisy regulaminowe. Proszę pamiętać o wypełnianiu wartości „Ogółem”, bez których ankieta również nie będzie mogła być zapisana.

Wydruk Planu wydatków należy wygenerować z ankiety za pomocą przycisku "niepełny pdf".

Wydrukowany Plan wydatków musi być zatwierdzony i podpisany podpisanego przez Dyrektora placówki i przez dyrektora DBFO/MBFO.
Jest to jedyny dokument, którego oryginał wysyłają Państwo (w wersji papierowej) w wyznaczonym terminie do Biura Edukacji, za pośrednictwem dzielnicy (Burmistrz dzielnicy przekazuje do Biura Edukacji zestawienie zbiorcze – listę zaakceptowanych wniosków wraz z oryginałami planów wydatków).


Po wypełnieniu ankiety należy użyć przycisku „ZAPISZ”. Dokument będzie widoczny przez pracowników wydziału oświaty w dzielnicy, którzy będą mogli go przeanalizować i zatwierdzić.


Nawet ankietę wysłaną lub zatwierdzoną można edytować, ale zyskuje ona z powrotem status roboczy i należy ją powtórnie wysłać, a WOW musi ją ponownie zatwierdzić. 


Ważne! WOW zatwierdza osobno każdy wniosek w zakładce ZATWIERDZANIE. Kolory oznaczają statusy wniosku:
- niebieski – oczekuje na zatwierdzenie
- zielony – zatwierdzony
- czerwony – szkoła edytuje wniosek – takiego wniosku NIE MOŻNA zatwierdzić. Szkoła musi albo zapisać wniosek ponownie, albo użyć przycisku Usuń zmiany.


Wnioski, które zostały zatwierdzone, a szkoła weszła ponownie w tryb edycji tracą status Zatwierdzony.


Jeśli po wyjściu z trybu Edycji nastąpiły jakieś zmiany we wniosku należy go ponownie zatwierdzić (wniosek będzie miał kolor niebieski). Jeśli po zakończeniu edycji wniosek nie ulegnie zmianie (np. został wyedytowany inny wniosek tej szkoły) to wnioskowi zostaje przywrócony poprzedni status (kolor zielony).


Komisja powołana przez dyrektora Biura Edukacji będzie udzielać rekomendacji jedynie wnioskom zaakceptowanym w systemie ankietowym i ujętym w zestawieniu zbiorczym przez dzielnicę, które wpłynęło wraz z oryginałami planów wydatków do Biura Edukacji w wyznaczonym terminie.


Wnioski o przyznanie dofinansowania należy wypełnić i zaakceptować w systemie ankietowym w terminie do 30 listopada 2019 r. (piątek). Jest to także termin składania zestawienia zbiorczego przez dzielnicę wraz oryginałami planów wydatków. Z uwagi na wymóg akceptacji wniosku przez dzielnicę, wydział oświaty może zaproponować wcześniejszy termin wypełniania ankiety w swojej dzielnicy.

Źródło informacji: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: