Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, XV edycja programu - istota i zasady pisania wniosków

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 3 października, 2019 - 08:41
zaktualizowany: piątek, 4 października, 2019 - 11:41
Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE do udziału w warsztatach.

Warsztaty dedykowane są głównie tym z Państwa, którzy po raz pierwszy ubiegają się o dofinansowanie działań projektowych. Cele warsztatów to: wspieranie przedszkoli i szkół w realizacji innowacyjnych programów edukacyjnych i wychowawczych; przygotowanie nauczycieli do pisania wniosków w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne,  XV edycja programu ,warsztaty odbędą się w siedzibie WCIES , w godz. 9.00 – 14.00, w sześciu terminach do wyboru:

- 15 października (gr 1);

- 16 października (gr 2);

- 17 października (gr 3);

- 23 października (gr 4);

- 24 października (gr 5); 

- 25 października (gr 6)

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia przygotowującego do napisania wniosku o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i  szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

1.            inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych i talentów,

2.            samorządności szkolnej i aktywności lokalnej,

3.            działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły,

4.            projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, poszanowaniu odmienności, 

5.            przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,

6.            działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

7.            edukacji medialnej i wykorzystania technologii informatyczno – komunikacyjnej w nauczaniu,

8.            działań edukacyjno - kulturalnych związanych z rocznicami, w tym zwłaszcza z 80. Rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 15 rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Zgłoszenia przyjmowane są w elektronicznym systemie rejestracji

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-1

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-2

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-3

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-4

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-5

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-6

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową.

Warsztaty dedykowane są głównie tym z Państwa, którzy po raz pierwszy ubiegają się o dofinansowanie działań projektowych.