Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zmiany w regulaminie przyznawania dofinansowania wniosków złożonych w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: niedziela, 25 listopada, 2012 - 14:23
zaktualizowany: niedziela, 25 listopada, 2012 - 14:50
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że uległ zmianie termin składania i realizacji wniosków w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.

W V edycji WIE wniosek składany przez szkołę/placówkę powinien obejmować działania planowane w danym roku budżetowym, a nie jak było dotychczas w roku szkolnym. Wnioski należy składać do Biura Edukacji za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla Dzielnic w  terminie do końca grudnia br. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania, wniosek oraz stosowne załączniki znajdują się w komunikacie Projekty Edukacyjne Szkoła z Pomysłem, Wars i Sawa zamieszczonym na stronie głównej Biura Edukacji (zakładka inicjatywy, praca z uczniem uzdolnionym).

Z poważaniem
Beata Murawska
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji