Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wyniki V edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: niedziela, 25 listopada, 2012 - 14:24
zaktualizowany: niedziela, 25 listopada, 2012 - 14:50
Wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie

Szanowni Państwo,

zakończyły się obrady Komisji rozpatrującej wnioski złożone przez szkoły i przedszkola w ramach V edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. W ramach tej edycji rozpatrywano wnioski złożone na cały rok kalendarzowy 2010. Do dnia 31 grudnia 2009 r. do Biura Edukacji wpłynęło  233 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 766 756,10 zł. 
Dofinansowanie uzyskało 112 wniosków na łączną kwotę 1 017 652,28 zł.

Lista szkół i przedszkoli, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania znajduje się w załączonym pliku. Lista, wraz z przyznanymi kwotami oraz pozostałe informacje dotyczące projektów zgłoszonych do WIE, przesłana została do Burmistrzów Dzielnic.

Przypominamy, iż zgodnie z „Zasadami dofinansowania projektów edukacyjnych”, Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie, składa sprawozdanie z realizacji projektu, w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. 
Dofinansowanie następować będzie w formie zwiększenia planu finansowego Wnioskodawcy, w wyniku wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie m.st. Warszawy.

Dyrektor Biura Edukacji
Jolanta Lipszyc

Pliki do pobrania: