Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

VI edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: niedziela, 25 listopada, 2012 - 14:33
zaktualizowany: niedziela, 25 listopada, 2012 - 14:50
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w ramach VI edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne dofinansowano 128 wniosków na łączną kwotę 1 009 504,47 zł. Lista szkół i przedszkoli, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania znajduje się w załączonym pliku. Lista, wraz z przyznanymi kwotami, przesłana została do Burmistrzów Dzielnic.

Lista szkół i przedszkoli, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania znajduje się w załączonym pliku. Lista, wraz z przyznanymi kwotami, przesłana została do Burmistrzów Dzielnic.

Przypominam, iż zgodnie z „Zasadami dofinansowania projektów edukacyjnych”, Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie, składa sprawozdanie z realizacji projektu, w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

Dofinansowanie następować będzie w formie zwiększenia planu finansowego Wnioskodawcy, w wyniku wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie m.st. Warszawy.

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Beata Murawska

Pliki do pobrania: