Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XI edycja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE)

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 11 sierpnia, 2015 - 09:05
zaktualizowany: wtorek, 1 września, 2015 - 14:37
Rozpoczyna się edycja programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” na rok 2016. Przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zgodnie z wykazem zadań priorytetowych określonych w „Regulaminie przyznawania dofinansowania projektów realizowanych w ramach WIE”.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

 1. inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań i talentów,
 2. działań związanych z kultywowaniem tradycji narodowych, lokalnych, europejskich,
 3. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, w tym związane z rozwojem czytelnictwa,
 4. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 5. edukacji medialnej i wykorzystania technologii informatyczno – komunikacyjnej w nauczaniu,
 6. systemowych działań szkoły w zakresie profilaktyki zdrowotnej

Podobnie, jak w ubiegłym roku Wniosek, w formie ankiety, wypełnia się na platformie ankietowej https://ankietyBE.um.warszawa.pl. Każda placówka musi wypełnić ankietę. Jeżeli placówka nie aplikuje do WIE powinna użyć przycisku „Placówka nie aplikuje o dofinansowanie projektu w ramach WIE”.

Dostęp do formularza ankietowego w wersji elektronicznej mają szkoły i przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę. Każda szkoła ma możliwość składania dowolnej liczby wniosków. Z przyczyn technicznych, proszę unikać równoczesnej pracy więcej niż jednej osoby w szkole nad wypełnianiem wniosku.

Pola we wniosku należy wypełniać zgodnie z charakterystyką danego projektu. Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione. Nie można zapisać ankiety, która nie ma wypełnionych pól obowiązkowych. Dzięki aktualizacji systemu ankietowego dokumenty są zapisywane na bieżąco.

W polu Plan wydatków należy załączyć plik w formacie PDF zawierający skan planu wydatków podpisanego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez dyrektora DBFO/MBFO.

Jest to jedyny dokument, którego oryginał wysyłają Państwo (w wersji papierowej) w wyznaczonym terminie do Biura Edukacji, za pośrednictwem dzielnicy (Burmistrz dzielnicy przekazuje do Biura Edukacji zestawienie zbiorcze – listę zaakceptowanych wniosków wraz z oryginałami planów wydatków).

 Po wypełnieniu ankiety należy użyć przycisku „Wyślij odpowiedź”. Dokument będzie widoczny przez pracowników wydziału oświaty w dzielnicy, którzy będą mogli do przeanalizować i zatwierdzić. Nawet ankietę wysłaną lub zatwierdzoną można edytować, ale zyskuje ona z powrotem status roboczy i należy ją powtórnie wysłać, a WOW musi ją ponownie zatwierdzić.

Komisja powołana przez dyrektora Biura Edukacji będzie udzielać rekomendacji jedynie wnioskom zaakceptowanym w systemie ankietowym i ujętym w zestawieniu zbiorczym przez dzielnicę, które wpłynęło wraz z oryginałami planów wydatków do Biura Edukacji w wyznaczonym terminie.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy wypełnić i zaakceptować w systemie ankietowym w terminie do 30 listopada 2015 r. (poniedziałek). Jest to także termin składania zestawienia zbiorczego przez dzielnicę wraz oryginałami planów wydatków. Z uwagi na wymóg akceptacji wniosku przez dzielnicę, wydział oświaty może zaproponować wcześniejszy termin wypełniania ankiety w swojej dzielnicy.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zaplanowało przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do formułowania założeń projektu, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, które odbędą się w jego siedzibie, w godz. 9.00 – 15.00, do wyboru terminy:

 • gr. I – 16 października br. (w pierwszej kolejności zainteresowani pracownicy dzielnicowych wydziałów oświaty)
 • gr. II – 21 października br.
 • gr. III – 28 października br.
 • IV -29 października br.
 • gr. V - 30 października br.

Zgłoszenia przyjmowane są w systemie rejestracji on – line od  5 października br. (www.wcies.edu.pl.; zapisy na szkolenia, szkolenia interdyscyplinarne). Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową na ok. 5 dni przed rozpoczęciem zajęć

 

Lista dofinansowanych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy do końca stycznia 2016roku.

W załączeniu:

 1. Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – 2016 rok. Założenia projektu.
 2. Regulamin dofinansowania projektów realizowanych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)
 3. Plan wydatków związanych z realizacją programu
 4. Sprawozdanie WIE.
 5. Rozliczenie wydatków związanych z realizacją programu.
Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Źródło informacji: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: