Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Wernisaż wystawy „Miasto moje, a w nim…”
16 grudnia, 2013 - 12:42
Wernisaż wystawy „Miasto moje, a w nim…”
25 listopada, 2012 - 14:50
VII edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE). Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie
25 listopada, 2012 - 14:50
VIII edycja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne
Rozpoczyna się edycja programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne" na rok 2013.
25 listopada, 2012 - 14:50
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE)
25 listopada, 2012 - 14:50
VI edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w ramach VI edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne dofinansowano 128 wniosków na łączną kwotę 1 009 504,47 zł. Lista szkół i przedszkoli, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania znajduje się w załączonym pliku. Lista, wraz z przyznanymi kwotami, przesłana została do Burmistrzów Dzielnic.
25 listopada, 2012 - 14:50
VI edycja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne
Rozpoczyna się szósta edycja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne
25 listopada, 2012 - 14:50
Wyniki V edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)
Wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie
25 listopada, 2012 - 14:50
Zmiany w regulaminie przyznawania dofinansowania wniosków złożonych w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że uległ zmianie termin składania i realizacji wniosków w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.
25 listopada, 2012 - 14:50
V edycja WIE
25 listopada, 2012 - 14:50
VII edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych - informacja o terminie rozpatrzenia złożonych wniosków

Strony