Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs Najciekawsza mapa edukacyjna WawaCraft - ważne aktualizacje!

opublikowany: poniedziałek, 17 maja, 2021 - 08:55
zaktualizowany: wtorek, 15 czerwca, 2021 - 13:15
Grafika tematyczna

Serdecznie zapraszamy uczennice i uczniów uczestniczących w stołecznym projekcie WawaCraft do udziału w konkursie „Najciekawsza mapa edukacyjna WawaCraft".

WAŻNE ZMIANY!
W odpowiedzi na wnioski szkół:

  • jedna szkoła lub placówka może zgłosić do udziału w konkursie nie jeden, ale maksymalnie trzy zespoły (po jednym w danym obszarze tematycznym),
  • w związku z tym przedłużamy termin składania prac do poniedziałku - 14 czerwca 2021 r.

Zadanie konkursowe:
Konkurs polega na stworzeniu w grze Minecraft: Education Edition przez dany zespół własnej mapy edukacyjnej w jednym z trzech obszarów tematycznych do wyboru:
a) EkoWawaCraft (mapy dotyczące zrównoważonego rozwoju Warszawy),
b) SzachoWawaCraft (mapy dotyczące szachów),
c) HistoWawaCraft (mapy dotyczące historii Warszawy).

Uczestnicy:
Każda szkoła lub placówka uczestnicząca w projekcie WawaCraft może zgłosić do udziału w konkursie od jednego do trzech zespołów (po jednym zespole w danym obszarze tematycznym). Jeden zespół składa się z maksymalnie pięciu osób, w tym maksymalnie czterech uczennic lub/i uczniów w wieku 10-16 lat oraz nauczycielki/nauczyciela - opiekunki/opiekuna zespołu. Wyłonienie reprezentacji konkursowej może poprzedzić organizacja etapu wewnątrzszkolnego.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 czerwca br. na adres e-mail: wawacraft@eduwarszawa.pl
Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć określa § 3 regulaminu. Regulamin wraz z niezbędnymi formularzami znajduje się w poniższych plikach do pobrania.
Wyniki jeszcze w tym roku szkolnym.

Nagrody:
- gadżety Minecraft dla wszystkich zwycięskich zespołów od firmy Microsoft Polska,
- vouchery na kursy MindCloud,
- vouchery do Centrum Nauki Kopernik.
Wyróżnione prace zostaną udostępnione jako materiał dydaktyczny dla warszawskich szkół i placówek edukacyjnych.

Kontakt:
- poprzez Zespół WawaCraft utworzony na platformie Eduwarszawa.pl,
- drogą e-mailową: wawacraft@eduwarszawa.pl lub
- telefonicznie: 22/ 44 33 584.

Konkurs organizuje Miasto Stołeczne Warszawa.
Celem głównym konkursu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów na platformie Eduwarszawa.pl, z wykorzystaniem edukacyjnej wersji gry Minecraft. Dodatkowe cele to twórcza praca zespołowa oraz urozmaicenie i zwiększenie atrakcyjności zajęć szkolnych poprzez tworzenie własnych map edukacyjnych.
Udział w konkursie jest dobrowolny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Pliki do pobrania: