Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

PEgaz - dofinansowanie projektów placówek

opublikowany: środa, 24 maja, 2017 - 09:17
zaktualizowany: poniedziałek, 30 października, 2017 - 11:18
Proponujemy Państwu nowy projekt Biura Edukacji – „PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie”. Projekt zakłada organizację działań realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego wspierających wszechstronny rozwój młodych warszawiaków.

Projekt wpisuje się w potrzeby uzdolnionej młodzieży, integruje uczniów różnych szkół i zainicjuje realizację wspólnych działań, np.: wystawy prac, przeglądy artystyczne, debaty naukowe itd.
Efektem dodanym projektu będzie współpraca placówek edukacji pozaszkolnej z innymi instytucjami i organizacjami w tworzeniu projektów edukacyjnych.
Projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny łączący różne zagadnienia. Pożądane są projekty łączące naukę ze sztuką lub kulturę ze sportem. Realizacja projektów, przy zaangażowaniu partnerów zewnętrznych, może odbywać się poza siedzibą placówki, np. na uczelni, w muzeum, w szkole itd.
Warunkiem otrzymania dofinansowania projektu jest:
1.wypełnienie wniosku - ankiety dostępnego w systemie ankietowym: www.ankietyBE.um.warszawa.pl
2.złożenie do Biura Edukacji planu wydatków podpisanego przez dyrektora placówki i zatwierdzonego przez MBFO/DBFO..
Wnioski o dofinansowanie zajęć należy składać w siedzibie Biura Edukacji, ul. Górskiego 7, do dnia 31 lipca br. Wykaz dofinansowanych zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biura Edukacji, najpóźniej do końca sierpnia.


Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Mirosław Sielatycki

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: