Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

SMOK – Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół

opublikowany: poniedziałek, 1 października, 2018 - 12:19
zaktualizowany: wtorek, 2 października, 2018 - 09:20
Lista dofinansowanych wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół(SMOK)

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie zajęć w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 otrzymały placówki ujęte w załączonym wykazie.

Dofinansowanie nastąpi w formie zwiększenia planu finansowego wnioskodawcy, w wyniku wprowadzania odpowiednich zmian w budżecie m.st. Warszawy.

Zajęcia, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone będą przez nauczycieli posiadających wymierne osiągnięcia w przygotowywaniu uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, tematycznych. Udział uczniów w zajęciach jest bezpłatny.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest faktyczny udział uczniów z innych szkół.

Tagi: 

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: