Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Edycja Programu Biura Edukacji „PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie” rozstrzygnięta!

opublikowany: czwartek, 27 lutego, 2020 - 10:17
zaktualizowany: środa, 4 marca, 2020 - 13:26
W ramach kolejnej edycji "PEgaz" dofinansowanie otrzymało 15 projektów placówek edukacji pozaszkolnej.

Projekty obejmują organizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, naukowej i sportowej realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego wspierających wszechstronny rozwój młodych warszawiaków. Działania placówek pozaszkolnych mają charakter wspierający i uzupełniający szkolną ofertę edukacyjną i wychowawczą.

 1. Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego  Agrykola Wokół Wisły. Turystyczno – rekreacyjne i przyrodnicze walory Wisły na odcinku warszawskim.
 2. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej Kazimierz pędzlem widziany. Wakacyjny plener malarski
 3. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej Niewerbalne Miasto
 4. Ognisko Pracy Pozaszkolnej  70 ZIELONO MI - projekt artystyczno - ekologiczny
 5. Ognisko Pracy Pozaszkolnej  70 Aktywni strzelcy OPP70
 6. III Ogród Jordanowski Z Ochotą i bez nudy przez Warszawę
 7. Młodzieżowy Dom Kultury  Ochota Mam tak samo jak ty miasto moje...  - Warszawa narodów (interdyscyplinarny projekt edukacji międzykulturowej)
 8. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1  Jordanek  Bądź dalEKOwzroczny - myśl o przyszłości Ziemi
 9. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 Eko-świadomi, eko-aktywni
 10. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3  Paleta wyobraźni - wspieranie twórczej aktywności dzieci i młodzieży
 11. Młodzieżowy Dom Kultury  Muranów  im. C.K. Norwida TEATRALNA AKADEMIA LICEALISTY (ROK 2020)
 12. Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego Naucz się teatru!
 13. VIII Ogród Jordanowski Muzyka niejedno ma imię
 14. VIII Ogród Jordanowski Interwencja graficzna w przestrzeni publicznej 2
 15. Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej Muzycznie wolę Wolę  - cykl warsztatów tworzenia muzycznej wizytówki dzielnicy.

Wszystkim autorom projektów gratulujemy pomysłów dziękujemy za bardzo ciekawe pomysły i życzymy powodzenia w realizacji projektów!

Rodzaj projektu: