Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Czasowe zawieszenie realizacji projektów edukacyjnych w ramach Pegaza

opublikowany: czwartek, 12 marca, 2020 - 11:44
zaktualizowany: czwartek, 12 marca, 2020 - 11:44

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszona zostaje realizacja projektów Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, PEgaz, Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą.  Wynikające z tego faktu korekty finansowe i zmiany w harmonogramie realizacji projektów będą możliwe.

W celu uzyskania informacji związanych z kwestiami organizacyjnymi partnerzy zewnętrzni (instytucje kultury, nauki, sportu, organizacje pozarządowe, firmy realizujące działania w ramach projektów) powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrekcjami przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych.

Rodzaj projektu: