Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Regulamin konkursów na stanowisko dyrektora

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 14 lutego, 2018 - 15:15
zaktualizowany: środa, 14 lutego, 2018 - 15:15

Od 1 września 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).

W załączeniu ww. rozporządzenie.

Mieczysława Nowotniak
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Pliki do pobrania: