Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 24 czerwca, 2013 - 23:15
zaktualizowany: wtorek, 5 stycznia, 2016 - 11:08
Przedstawiamy Państwu informator o szkołach i placówkach specjalnych, edycję uwzględniającą zmiany, jakie zaszły w tych jednostkach w 2015 r.

W naszym informatorze znajdą Państwo ofertę edukacyjną poszczególnych szkół i placówek, ogólne informacje dotyczące kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w prawie oświatowym w ostatnich miesiącach oraz ujętą w formie tabel i wykresów analizę arkuszy organizacji szkół i placówek specjalnych.

Szkoły i placówki specjalne funkcjonują w mieście pod 46 adresami. Uczęszcza do nich ok. 4300 uczniów i słuchaczy. Są to uczniowie z niepełnosprawnościami, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, nieletni kierowani przez sąd do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, to również pacjenci pediatryczni czasowo realizujący obowiązek  szkolny w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Jako jednostki oświatowe o znaczeniu ponaddzielnicowym szkoły i placówki specjalne  pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji.

 

 

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Mieczysława Nowotniak 

 

Pliki do pobrania: