Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje o przedszkolach i szkołach specjalnych

29 kwietnia, 2020 - 09:22
Zmiana organizacji pracy przedszkoli specjalnych w lipcu i sierpniu 2020 r.
Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.
1 kwietnia, 2020 - 14:08
Dyżur wakacyjny w publicznych przedszkolach specjalnych - zmiany terminów i sposobu przyjmowania zgłoszeń w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli specjalnych
16 marca, 2020 - 16:20
List Wojewody Mazowieckiego do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
28 lutego, 2020 - 14:02
Konsultacje dla rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego
27 lutego, 2020 - 09:52
Dzień otwarty w Publicznym Przedszkolu nr 438 dla dzieci z autyzmem
Zapraszamy dzieci z diagnozą autyzmu wraz z rodzicami na dzień otwarty, który odbędzie się dnia 14 marca 2020 r. (sobota) o godzinie 10.00 w Przedszkolu nr 438 w Warszawie przy ul. Tarchomińskiej 4.
19 lutego, 2020 - 08:28
DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 245 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH „SOWY MĄDREJ GŁOWY”
5 lutego, 2020 - 11:44
Pomaganie jest dziecinnie proste
Uczniowie Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie pobili rekord zbiórki na WOŚP z ubiegłego roku.
4 lutego, 2020 - 10:48
Dyżury publicznych warszawskich przedszkoli specjalnych podczas wakacji w 2020 roku
Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację na temat dyżurów publicznych warszawskich przedszkoli specjalnych podczas wakacji w 2020 roku.
3 lutego, 2020 - 11:31
Dzień otwarty w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie serdecznie zaprasza rodziców 25 lutego o godzinie 9.00 na dzień otwarty szkoły.
12 listopada, 2019 - 14:10
Otwarte spotkanie informacyjne: Dziecko niesłyszące, CODA w szkole
Spotkanie odbędzie się 27 listopada (środa) w godzinach 12.00 – 14.00 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, ul. Łucka 17/23.

Strony