Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 24 czerwca, 2013 - 23:15
zaktualizowany: środa, 18 września, 2019 - 09:12
Przedstawiamy Państwu informator o szkołach i placówkach specjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Szkoły i placówki specjalne są jednostkami oświatowymi ponaddzielnicowymi i  pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji. Ich oferta dydaktyczno-wychowawcza, terapeutyczna, opiekuńcza i rewalidacyjna w roku szk. 2019/2020 jest skierowana do 4367 uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i realizujących obowiązek szkolny w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

W związku z podwójnym rocznikiem ze szczególną dbałością podeszliśmy do oferty kształcenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną zostało przygotowanych 825 miejsc w szkołach branżowych I stopnia i szkołach przysposabiających do pracy. Przygotowaliśmy także ciekawą ofertę kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością z zachowaną normą intelektualną. Czekają na nich 623 miejsca w liceach ogólnokształcących, 72 miejsca w technikach, 8 miejsc w szkole policealnej i 20 miejsc dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W sumie w szkołach ponadpodstawowych będzie o 471 miejsc więcej niż w zeszłym roku szkolnym.

Zostało zaplanowanych więcej niż zwykle także miejsc w szkołach podstawowych. Przewidujemy, że skorzysta z nich 2628 uczniów, o 251 więcej niż w roku szkolnym 2018/2019. Jest to oferta kształcenia skierowana do dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, uczniów zapisanych do szkół przyszpitalnych oraz uczniów klas starszych zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Autorami ofert edukacyjnych publikowanych w informatorze są dyrektorzy szkół i placówek. Oferty zebrano i opracowano pod względem redakcyjnym w Wydziale Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Szczegółowe omówienie zawartości informatora znajdą Państwo w jego wstępie.

Zapraszam do lektury.

Mirosław Sielatycki

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Pliki do pobrania: