Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wsparcie dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 20 stycznia, 2021 - 09:30
zaktualizowany: środa, 20 stycznia, 2021 - 09:30

Wsparcie dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych

Uczniowie z problemami psychicznymi mają możliwość terapii i kontynuowania nauki w czasie hospitalizacji w miejskich szkołach zorganizowanych w szpitalach.

Warszawscy nauczyciele sprawują opiekę nad pacjentami oddziałów psychiatrycznych w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Obecnie funkcjonuje 6 szkół miejskich (tzw. szkół szpitalnych) prowadzących zajęcia edukacyjne z pacjentami z zaburzeniami zachowania i emocji, trudnościami w adaptacji w środowisku szkolnym oraz jednostkami chorobowymi zdiagnozowanymi jako choroby psychiczne. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie uczniom możliwości realizacji obowiązku szkolnego podczas ich pobytu w szpitalu oraz ich wspieranie wychowawcze i terapeutyczne w procesie zdrowienia. Nauczyciele pracują na oddziałach rehabilitacji psychiatrycznej m.in. Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Psychiatrii i Neurologii - w tym ostatnim zapewniając kształcenie i wsparcie wychowawczo-terapeutyczne zarówno uczniom szkoły podstawowej, jak i szkół ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2020/2021 m.st. Warszawa jako organ prowadzący szkoły specjalne podjęło się organizacji zajęć  edukacyjnych 
w trzech nowych podmiotach leczniczych. Są to nowo utworzone oddziały pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży. Ich oferta edukacyjna, terapeutyczna, psychologiczna i medyczna jest skierowana do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. To Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na Bielanach, oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Wolskim oraz oddział dzienny psychiatryczny utworzony w SZPZLO Warszaw-Ochota.