Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

30 października, 2018 - 15:23
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
VII Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne Centrum Osób niepełnosprawnych jest realizatorem programu "Aktywny Samorząd" 2018
24 września, 2018 - 12:27
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem programu "Aktywny Samorząd" 2018
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 - dofinansowania ze środków PFRON
SPPP "Uniwersytet dla Rodziców” przy ul Raszyńskiej 8/10
27 sierpnia, 2018 - 11:17
Grupy wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”
23 lutego, 2018 - 13:39
Jubileusz 50-lecia specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
23 stycznia, 2018 - 14:28
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2018 rok
8 grudnia, 2017 - 14:26
20-lecie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21
CC0 Creative Commons
4 grudnia, 2017 - 16:48
X edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę realizowanych w 2018 roku
Szanowni Państwo,
14 listopada, 2017 - 11:15
Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością
Informator skierowany jest do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.
23 października, 2017 - 13:11
Pomoc dla dzieci i młodzieży w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
19 września, 2017 - 11:09
Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8

Strony