Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

7 listopada, 2013 - 19:01
VI edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
Mapa poradni orzekających w sprawie autyzmu
29 sierpnia, 2013 - 15:22
Poradnie orzekające w sprawie autyzmu
Od 1 września 2012 r. zespoły orzekające w sprawach autyzmu, działające we wskazanych przez kuratora poradniach, będą wydawały orzeczenia/opinie dla dzieci i młodzieży z autyzmem zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek w następujących dzielnicach:
7 sierpnia, 2013 - 15:39
Poradnik dla rodziców „ Mam niepełnosprawne dziecko”
Został przygotowany przez pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 20 Panią Irminę Wrońską i wydany w ramach granów dla poradni w roku 2013.

Strony