Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w roku szkolnym 2017/2018

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 23 stycznia, 2018 - 10:21
zaktualizowany: wtorek, 23 stycznia, 2018 - 11:05
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
W Warszawie funkcjonuje 36 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które tworzą miejski zintegrowany system pomocy małemu niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie.

Zgodnie z danymi w Systemie Informacji Oświatowej (stan na 31.09.2017 r.) w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa – z zajęć wczesnego wspomagania korzysta 808 dzieci. 373 dzieci jest objętych opieką dzielnicowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 128 korzysta z pomocy specjalistów w szkołach specjalnych, 161 dzieci jest w zespołach zorganizowanych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 59 w zespołach zorganizowanych w przedszkolach specjalnych, 87 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem wykazały przedszkola i szkoły dzielnicowe.

Zajęcia z wczesnego wspomagania są również realizowane w zespołach wczesnego wspomagania niepublicznych. W styczniu br. korzystało z nich 2242 dzieci.

W roku szkolnym 2017/2018 zaktualizowały swoją ofertę pomocy małemu dziecku dwa zespoły wczesnego wspomagania: zespół w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 (Wola) i zespół w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” (placówka ponaddzielnicowa). Są w tych zespołach wczesnego wspomagania nowi koordynatorzy. Dodatkowo poradnia „TOP” w ramach rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” od końca grudnia 2017 r. realizuje w mieście zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO).

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzanie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do pójścia do szkoły, a podstawą przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którą od 1 lutego 2017 r. wydają wyłącznie zespoły opiniujące w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Z pytaniami o szczegóły dotyczącymi pracy z dzieckiem i rodziną należy zwracać się do koordynatorów w poszczególnych zespołach wczesnego wspomagania bądź dyrektorów jednostek, w których te zespoły funkcjonują. Wykaz zespołów wczesnego wspomagania – w załączniku i w zakładce: oświata niepubliczna.

 

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Źródło informacji: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Wykaz zespołów wczesnego wspomagania60.14 KB