Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 27 czerwca, 2018 - 09:50
zaktualizowany: piątek, 20 lipca, 2018 - 10:02
Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie m.st. Warszawy – OKRO.

Specjalistyczna  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP”, przy ul. Raszyńskiej 8/10  w  Warszawie została powołana do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie m.st. Warszawy – OKRO. W dniu 22.12.2017 roku podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/2072 na finansowanie działań w ramach OKRO w latach 2017-2021.

Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712).

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przeniósł się 11 czerwca 2018 roku do nowej siedziby  przy ul. Słupeckiej 2a, nr tel. 22 290 39 44.

Więcej informacji na stronie: http://poradnia-top.pl/p/okro

http://zazyciem.mrpips.gov.pl/program-za-zyciem

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1712  

 

 
Autor treści: