Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Działania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wyniki ankiety

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 5 lipca, 2018 - 09:29
zaktualizowany: czwartek, 5 lipca, 2018 - 09:41
Pytania ankiety opracowanej przez Biuro Edukacji dotyczyło działań zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2017 r. Na jej pytania odpowiedziało 53 respondentów.

W gronie respondentów ankiety 32 zespoły wczesnego wspomagania prowadzą terapię dzieci z niepełnosprawnością w oparciu o wypracowany standard wczesnego wspomagania. Zespoły nie mające tego standardu pracują z małą liczbą dzieci i w zasadzie prowadzą zajęcia wyłącznie z podopiecznymi z własnej placówki. Zespoły te udzieliły specjalistycznego wsparcia 34 dzieciom z niepełnosprawnością i opinią o potrzebie wczesnego wspomagania.

Ogółem ankietowane zespoły wczesnego wspomagania bilansując zeszły rok kalendarzowy wykazały 422 dzieci, z którymi prowadzono zajęcia krócej niż pół roku i 709 dzieci, które były objęte terapią co najmniej pół roku i dłużej.

W skali całego roku było prowadzonych 58 567 godzin zajęć, co daje średnią liczbę godzin w miesiącu 4795.
Z dziećmi z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania pracowało 351 specjalistów, w tym 56 psychologów, 66 pedagogów, 87 logopedów, 25 fizjoterapeutów, 67 terapeutów SI, 29 nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i 21 nauczycieli innych specjalności.

Zespoły wczesnego wspomagania dążą do wypracowania modelu zintegrowanych działań pomocowych. Skupiając się na terapii wczesnego wspomagania, jednocześnie prowadzą współpracą z 62 podmiotami leczniczymi i 21 podmiotami zajmującymi się pomocą społeczną. Wśród podmiotów leczniczych zespoły wczesnego wspomagania współpracują z dzielnicowymi zakładami lecznictwa otwartego, z Centrum Zdrowia Dziecka, ze Szpitalem Bielańskim, Warszawskim Szpitalem dla Dzieci, z Instytutem Matki i Dziecka, Instytutem Patologii i Fizjologii Słuchu, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i niepublicznymi podmiotami leczniczymi. W zakresie pomocy społecznej jest to przede wszystkim współpraca z dzielnicowymi ośrodkami pomocy społecznej i z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy.

Zespoły wczesnego wspomagania zapoznają rodziców z tą formą wczesnej rewalidacji za pomocą ulotek, plakatów, komunikatów w Internecie, także poprzez publikacje prasowe i audycje w radiu i telewizji. W 2017 r. zorganizowały 4 konferencje nt. potrzeb i terapii dziecka z niepełnosprawnością oraz przeprowadziły 376 zajęć otwartych i 86 warsztatów dla rodziców lub nauczycieli. Ogólnie w mieście rozkolportowano na temat wczesnego wspomagania ponad 3 tys. różnego rodzaju materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Mieczysława Nowotniak
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji