Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu 2018 r. Nowy zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. Oferta zajęć w ramach OKRO

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 5 lipca, 2018 - 09:35
zaktualizowany: piątek, 20 lipca, 2018 - 09:58
fot. Pracownia Integracji Sensorycznej
Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka korzysta w miejskich jednostkach oświatowych 866 dzieci z niepełnosprawnością.

396 dzieci jest objętych opieką w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 192 – w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 198 – w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz 80 dzieci w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (wg SIO z 31 marca br.).

Liczba dzieci w poszczególnych zespołach wczesnego wspomagania od lat kształtuje się na podobnym, stabilnym poziomie. Cieszy fakt szybko rosnącej liczby dzieci w zespołach, które zostały zorganizowane niedawno m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Wilanowie i w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 na Woli. Z zespołów wwrd zorganizowanych w szkołach i placówkach specjalnych te największe, liczące nawet do 100 dzieci, są prowadzone w Instytucie Głuchoniemych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 i w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327, mającej własny zespół wwrd już od 2007 r., utworzony z myślą o potrzebach dzieci z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, dodatkowo specjalizujący się w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

We wrześniu rozpoczną się zajęcia z wczesnego wspomagania w nowej siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Śródmieściu, przy ul. Złotej 9. Zespół obejmie opieką dzieci niepełnosprawne intelektualnie, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W terapii dzieci będą stosowane różne formy i metody pracy. Zostały przygotowane gabinety i nowe sale terapeutyczne, dostosowane do specjalistycznych działań. Koordynatorką zespołu jest terapeuta integracji sensorycznej, p. Marta Zawadzka.

Dodatkowo młodsze dzieci z niepełnosprawnością i dzieci zagrożone niepełnosprawnością mogą korzystać z zajęć wczesnego wspomagania, jakie miasto organizuje w ośrodku koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczym (OKRO) w ramach rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem". Zadania OKRO realizuje w Warszawie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP". Na początku czerwca br. został rozstrzygnięty przetarg na świadczenie dla dzieci ponad 8 tys. godzin specjalistycznych terapii: Integracji Sensorycznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, pedagogicznej, psychologicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712) OKRO organizuje zajęcia wczesnego wspomagania w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, dodatkowo prowadzi działalność konsultacyjną, doradczą i informacyjną dotyczącą problemów rozwojowych dziecka.

Od 11 czerwca br. OKRO funkcjonuje w nowych zaadaptowanych na jego potrzeby gabinetach i salach przy ul. Słupeckiej 2a.
Rodzice mogą zgłaszać dzieci do OKRO pod telefonem: 22 290 39 44.


Mieczysława Nowotniak
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Źródło informacji: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Image icon zdjecie-2-ppp-1.jpg2.94 MB