Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nowe zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 31 października, 2018 - 10:32
zaktualizowany: poniedziałek, 5 listopada, 2018 - 11:03
W załączeniu znajduje się pełny wykaz zespołów.

W przedszkolach na pl. Bankowym 3/5 i przy ulicy Karmelickiej 3b powstały nowe zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Do listy zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mających zestandaryzowaną ofertę pomocy dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie dołączyły dwa przedszkola ze Śródmieścia: Przedszkole Integracyjne nr 8 i Przedszkole Integracyjne nr 38.

Przedszkole Integracyjne nr 8 koncentruje się na pracy z dzieckiem z dysfunkcją widzenia. Przedszkole Integracyjne nr 38 kieruje swoją ofertę zajęć do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, do dzieci z wadą słuchu, dzieci z zespołami genetycznymi i metabolicznymi. Oba przedszkola prowadzą działania w zakresie wczesnego wspomagania od września br.

Wg danych SIO (stan na 30 września br.) w jednostkach prowadzonych przez m.st. Warszawę terapią wczesnego wspomagania jest objętych 859 dzieci. 413 dzieci jest pod opieką dzielnicowych poradni psychologiczno-pedagogicznych i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP, 174 dzieci korzysta ze specjalistycznego wsparcia w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 137 w szkołach podstawowych specjalnych i 58 w przedszkolach specjalnych. 77 dzieci otrzymuje pomoc w zakresie wczesnego wspomagania w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Z uaktualnionym wykazem zespołów mogą Państwo zapoznać się, przeglądając załącznik. Adresy niepublicznych zespołów wczesnego wspomagania znajdują się w zakładce: oświata niepubliczna.

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Pliki do pobrania: