Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2020 r. – najnowszy wykaz

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 17 czerwca, 2020 - 10:26
zaktualizowany: czwartek, 18 czerwca, 2020 - 10:02
Dziecko
Przedstawiamy Państwu wykaz zespołów wczesnego wspomagania funkcjonujących w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawę w 2020 r.

To obecnie 41 zespołów. Większość z nich zajmuje się bieżącą pracą rewalidacyjną z dzieckiem z niepełnosprawnością i jego rodziną – bądź wykazuje gotowość do udzielenia rodzinie takiego wsparcia. W wykazie pojawił się nowy zespół wczesnego wspomagania, który rozpocznie swoją działalność od 1 września br.; jest to zespół wczesnego wspomagania zorganizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 na terenie Ochoty.

Obecnie (dane w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 15 czerwca br.) z zajęć wczesnego wspomagania w samorządowych zespołach wczesnego wspomagania korzysta 847 dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. 439 dzieci korzysta ze specjalistycznych zajęć (m.in. logopedycznych, w zakresie terapii pedagogicznej, w zakresie integracji sensorycznej) w 18 poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 74 dzieci w 8 przedszkolach specjalnych i przedszkolach ogólnodostępnych, 200 dzieci w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 134 dzieci w 7 szkołach specjalnych.

W związku z zagrożeniem epidemicznym zajęcia wczesnego wspomagania i konsultacje z rodzinami  odbywały się w ostatnich miesiącach w sposób zdalny. Od 18 maja br. dopuszczono możliwość realizowania tych zajęć z wczesnego  w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Dziecko do zespołu wczesnego wspomagania należy zgłaszać, kontaktując się bezpośrednio z jednostką oświatową, w której funkcjonuje zespół. Dotyczy to również zajęć prowadzonych w ramach programu „Za życiem”, zorganizowanych w ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczym (OKRO), który jest częścią Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”. Wczesne wspomaganie prowadzą też dotowane przez warszawski samorząd niepubliczne zespoły wczesnego wspomagania. Według danych z czerwca br. takich zespołów jest 151, z ich specjalistycznego wsparcia korzysta 2615 dzieci. Wykaz tych zespołów znajduje się na stronie Biura Edukacji w zakładce: oświata niepubliczna.

Poniżej załącznik z wykazem zespołów wczesnego wspomagania zorganizowanych w jednostkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest  m.st. Warszawa.

Mirosław Sielatycki

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Pliki do pobrania: