Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Badanie PISA (ang. The Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe międzynarodowe badanie oceniające poziom wiedzy i umiejętności uczniów

2 października, 2018 - 11:37
Młodzi warszawiacy w świetle międzynarodowego badania umiejętności uczniów OECD PISA
Badanie PISA (ang. The Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe międzynarodowe badanie oceniające poziom wiedzy i umiejętności uczniów.