Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie

4 marca, 2020 - 13:26
Edycja Programu Biura Edukacji „PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie” rozstrzygnięta!
W ramach kolejnej edycji "PEgaz" dofinansowanie otrzymało 15 projektów placówek edukacji pozaszkolnej.
12 lutego, 2019 - 10:14
III edycja Programu Biura Edukacji „PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie” rozstrzygnięta!
W ramach kolejnej edycji Projektu dofinansowanie otrzymało 14 projektów.