Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

przedłużenie Certyfikatu WARS i SAWA

1 czerwca, 2021 - 08:34
Do 7 lipca 2021 r. trwa nabór wniosków o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA
12 listopada, 2020 - 13:49
Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA
28 godzinne szkolenie startuje od 19 listopada br. (cztery spotkania zdalne, praca własna uczestników, konsultacje).
4 maja, 2020 - 09:06
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA
Zapraszamy na tematyczne warsztaty i konsultacje on-line
21 maja, 2019 - 12:10
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA
Z końcem roku szkolnego 2018/2019 dobiega końca czteroletni okres realizacji szkolnych programów wspierania uzdolnionych przez szkoły, którym Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA został przyznany jesienią 2015 r., w ramach VI edycji projektu.
16 czerwca, 2015 - 11:28
Termin składania wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA – do 7 lipca 2015 r.
Z końcem roku szkolnego 2014/2015 dobiega końca trzyletni cykl systemowej pracy szkół, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w III. edycji programu.
16 lipca, 2013 - 12:53
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA dla szkół z I-szej edycji programu
Szanowni Państwo, Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA jest jakościowym znakiem pracy warszawskich szkół w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. W bieżącym roku kończy się trzyletni cykl systemowej pracy szkół, które otrzymały Certyfikat w I edycji programu. Jest to czas podsumowań, wyciągania wniosków z kilkuletniej pracy, czas, kiedy zastanawiają się Państwo, co dalej. Jest to więc właściwy moment na ocenę przydatności i skuteczności podjętych działań w odniesieniu do założonych celów.